Je pro tebe Webvalley
správná volba?

Myslíš dnem i nocí na breakpointy při ladění skriptu, přes víkend spíchneš z dlouhé chvíle mobilní appku nebo v digitálu kreslíš lépe než Picasso? Chceme o tobě vědět!

Foto kanceláře

Poznej nás blíž – jsme Webvalley.

Vyvíjíme webové a mobilní aplikace a také cloudová řešení pro podnikatele. Mnoho našich klientů je z USA, což nás žene dopředu – americký trh je dravý.

Koho hledáme?

Především kodéry a programátory, ale jistě najdeme
místo i pro jiné kreativní, samostatné
a zajímavé lidi.

Foto Webvalley tým
Foto Michala

Kodér

Co od Tebe chceme?

 • dobrou angličtinu
 • opravdový zájem o nové technologie
 • znalost: HTML, CSS, JS
 • hodí se: LESS, GIT
 • touhu jít vpřed a změnit svět

Programátor

Co od Tebe chceme?

 • dobrou angličtinu
 • opravdový zájem o nové technologie
 • znalost: OOP, PHP, MySQL
 • hodí se: Symfony, Doctrine, GIT, Docker
 • touhu jít vpřed a změnit svět
Foto Martina a Michala
Foto webvalley tým

Tady je naše nabídka

 • práce v Ostravě nebo Brně
 • forma práce HPP
 • mzda s bonusy, které si zasloužíš
 • my tě povedeme vpřed profesně, ty nám pomůžeš budovat business
 • zisk kontaktů, know-how, sebejistoty
 • prima kolektiv mladých lidí

Ozvi se, dáme hlavy dohromady a třeba se pro tebe najde ve Webvalley to pravé místo :)

Pro výběrové řízení na tyto pracovní pozice bude společnost Webvalley s.r.o., sídlem Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava, IČ 29448531, jakožto správce zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost Microsoft Ireland Operations Ltd, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin, 18 Irsko, a to prostřednictvím svých elektronických systémů Office 365. Osobní údaje mohou být prostřednictvím tohoto cloudového uložiště předány zpracovatelem mimo EU.

Více informací

Odpovědí na náš inzerát poskytujete své osobní údaje správci za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovatelem předány do zemí mimo EU, které poskytují odpovídající ochranu osobních údajů. Podrobnosti o zárukách ochrany jsou dostupné na webových stránkách společnosti Microsoft ZDE.

Další informace o zpracování údajů společností Webvalley s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava, IČ 29448531 jsou dostupné na stránce Zásady zpracování osobních údajů.